Algemene voorwaarden

Definities

koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst aangaat met de verkoper.

verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aanbiedt onder de vorm van online lessen op www.dedrumschool.com (Dé Drumschool)

platform: het systeem dat de verkoper gebruikt om de diensten (online lessen) ter beschikking te stellen van de koper.

werkdag(en): Een dag, niet zijnde een zaterdag of een zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag in de woonplaats van de verkoper.

Identiteit van de verkoper

Dé Drumschool
Philip Carpentier
adresgegevens:
Bremstraat 4
9940 Evergem
e-mail:
info@dedrumschool.be
telefoon (mobiel):
+32 (0) 486 63 92 13
btw-nummer:
BE 0807 341 490

Overeenkomst

Voor het aankopen van een abonnement wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld aan de koper.  Indien, om welke reden dan ook, dit niet gebeurt dient de koper contact op te nemen met de verkoper. In dit geval zal onderling worden afgesproken hoe de koper alsnog deze tekst zal worden aangeboden. Dit kan via e-mail, post of het kan worden ingekeken op het adres van de verkoper dat hierboven werd vermeld.

Zodra de koper zich heeft ingeschreven op een abonnement en zijn betaling heeft voltrokken verklaart de koper akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

Alle prijzen vermeld op de webiste zijn inclusief btw en bindend voor beide partijen.

Na inschrijving dient eerst de betaling van de koper te zijn ontvangen en verwerkt door de verkoper alvorens de koper toegang krijgt tot het platform en dus ook de diensten hieraan verbonden.  De verwerkingstijd is afhankelijk van de gekozen betalingsmethode van de koper. Bij betaling via PayPal is dit doorgaans reeds na enkele minuten. Bij betaling via overschrijving mag men rekenen op een verwerkingstijd van 4 werkdagen na het verschijnen van het bedrag op de rekening van de verkoper.
Dit is uiteraard niet van toepassing op gratis inhoud die te vinden is op het platform. Deze blijft steeds voor iedereen beschikbaar.

Bij misbruik door de koper van de diensten aangeboden door verkoper heeft de verkoper steeds het recht de koper verdere toegang tot het platform te ontzeggen zonder enige financiële tegemoetkoming.
Bij volgende situaties wordt gesproken van misbruik:

  • Het technisch misbruiken van het platform, e-mailformulier of andere.
  • Het verdelen van inhoud van het platform zoals teksten,  film-, beeld- of geluidsmateriaal, documenten, etc. aan derden.
  • Het delen van login-gegevens met derden.
  • Anderen, op eender welke manier, toegang verschaffen tot het platform zonder dat deze beschikken over een geschikt abonnement aangekocht bij de verkoper.

De koper kan op ieder moment en zonder extra kosten zijn abonnement stopzetten.
Eventuele betalingen na het stopzetten van het abonnement zullen na melding onmiddellijk worden terugbetaald aan de koper.  Het abonnement wordt gezien als stopgezet zodra de koper een aanvraag tot stopzetting heeft ingediend (via e-mail of de knop die hiertoe dient in het platform) bij de verkoper en de verkoper via e-mail ontvangst hiervan bevestigt. 

Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Terugbetaling

De koper kan door middel van de gratis lessen controleren of zijn/haar apparaten de aangeboden diensten van de verkoper correct weergeven.  Het individueel niet werken van het platform (op bijvoorbeeld een specifieke tablet, computer, etc.)  is dan ook geen reden voor terugbetaling.

De verkoper biedt de koper de mogelijkheid onbeperkt gebruik te maken van de aangeboden diensten via het platform. Het is de koper zijn verantwoordelijkheid hiervan gebruik te maken na het inschrijven op een abonnement. Het niet gebruiken van de diensten is dan ook geen reden voor terugbetaling.

De verkoper tracht op regelmatige basis nieuwe inhoud toe te voegen aan het platform en dit actueel te houden. Er worden echter geen garanties geboden over vernieuwing van het platform of het toevoegen van nieuwe inhoud naar de koper toe.

Terugbetaling is enkel mogelijk indien het platform globaal niet functioneel was gedurende meer dan 2 weken. De koper mag er echter van uitgaan dat het platform, en dus de diensten, van de verkoper 98% van de tijd beschikbaar zal zijn.